Centralne Targi Rolnicze Nadarzyn

Centralne Targi Rolnicze - CTR 2016 to nowa inicjatywa targowa, dedykowana dla branży rolniczej, będąca platformą spotkań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami, dystrybutorami maszyn i urządzeń dla rolnictwa oraz instytucjami wspierającymi ten sektor. Nowatorskie rozwiązania, nowości produktowe i technologiczne, a także usługi dla rolnictwa, zostaną zaprezentowane w hali targowej PTAK WARSAW EXPO poświęconej kompleksowej ofercie z zakresu wyposażenia gospodarstw rolnych. Dzięki współpracy z wiodącymi instytucjami sektora rolniczego, targom towarzyszyć będzie bogaty program forów i konferencji tematycznych, między innymi budowania platformy sprzedażowej polskich producentów żywności oraz cykl spotkań międzynarodowych kupców z producentami. Zakres tematyczny  Salon Techniki Rolniczej – Targi będą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami stosowanymi w rolnictwie, sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej i roślinnej min.: ciągniki, kombajny, pługi, siewniki, rozsiewacze nawozu, opryskiwacze polowe i sadownicze, maszyny komunalne, rozdrabniacze, wozy paszowe, rozrzutniki obornika, owijarki bel, sieczkarnie i prasy, wyposażenie obór, chlewni.  Salon Środków Produkcji Rolnej – W ramach ekspozycji prezentowane będą środki do produkcji rolniczej takiej jak nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, kwalifikowany materiał siewny oraz oferta firm z zakresu genetyki zwierząt.  Targi Dobrej Żywności – We współpracy z wiodącymi organizacjami i samorządami producentów rolnych oraz indywidualnymi przedsiębiorcami zorganizowana zostanie Sekcja promocji kluczowych polskich branż rolno-spożywczych, w tym sektor: mleczarski, owoców i warzyw oraz pieczarek, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, baraniny i jagnięciny oraz pozostałych produktów spożywczych.  Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO – W celu zapewnienia naszym odwiedzającym i wystawcą przeglądu i możliwości porównania usług specjalistycznych zaprezentujemy szeroką gamę usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, a także specjalistyczne instrumenty finansowania działalności i inwestycji w tym między inymi oferty współpracy z sektorem administracji państwowej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działalność związaną z rozwojem produkcji rolnej, działalności przetwórczej i handlowej, w tym eksportowej, przekrój instrumentów i oferty instytucji finansujących agrobiznes, porównanie warunków współpracy firm specjalizujących się w logistyce produktów rolno-spożywczych oraz maszyn i urządzeń dla rolnictwa.  Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej - Obok firm oferujących innowacyjne technologie i produkty oraz rozwiązania dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej, w tej sekcji swoje oferty współpracy zaprezentują instytuty naukowo-badawcze oraz instytucje oferujące instrumenty wsparcia finansowego rozwoju innowacyjnej działalności przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej.  Targom towarzyszy będzie Ekspozycja zwierząt gospodarskich i ptactwa ozdobnego, w ramach której zwiedzający będą mieli możliwość poznać różnorodność gatunkową zwierząt oraz ptactwa hodowlanego w Polsce. Swoją ofertę w tej sekcji przedstawia również ośrodki rozrodu zwierząt i materiału genetycznego. Udział w Centralnych Targach Rolniczych to następujące korzyści dla wystawców:  Stoisko w nowoczesnym centrum wystawienniczym  Kompleksowa prezentacja oferty produktów i usług branży rolniczej  Platforma ofert sektora usług dla AGROBIZNESU w jednym miejscu, w tym instrumenty wsparcia, usługi doradcze, bankowe, logistyczne  Identyfikacja potencjalnych możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej z partnerami z zagranicy oraz oferty wsparcia finansowego rozwoju przedsiębiorstw w kierunku internacjonalizacji działalności  Niepowtarzalna okazja do nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi klientami z kraju i zagranicy  Przegląd i najnowsza oferta aktualnych dofinansowań ze środków finansowych UE oraz krajowych na rozwój bieżącej działalności  Udział w interesujących konferencjach branżowych zarezerwowanych wyłącznie dla wystawców (szczegóły w zakładce „Program targowy”)  Promocja wystawców w mediach branżowych oraz poprzez partnerów instytucjonalnych  Możliwość sprzedaży podczas targów  Konkursy z nagrodami i atrakcje dla Wystawców Kogo zapraszamy? Polscy wystawcy:  Instytuty, projektanci i producenci innowacyjnych technologii i rozwiązań dla branży rolno – spożywczej  Producentów i dystrybutorów maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych  Producentów i dystrybutorów nawozów, pestycydów w tym środków ochrony roślin oraz środków stosowanych w produkcji zwierzęcej i hodowli  Producentów i dostawców kwalifikowanego materiału siewnego oraz genetycznego  Hodowców zwierząt gospodarskich drobiu oraz ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych  Producentów, dystrybutorów maszyn, urządzeń do kurników, chlewni, obór  Producentów i dystrybutorów pasz, preparatów odżywczych  Projektantów, producentów i dystrybutorów silosów, magazynów, hal, szklarni, tuneli oraz ich wyposażenia  Klastry rolno–spożywcze  Banki i instytucje finansowe sektora AGRO  Dostawców usług dla AGROBIZNESU w tym logistyka, magazynowanie i dystrybucja  Instytuty naukowo-badawcze oraz ośrodki doradztwa rolniczego,  Ministerstwa i instytucje administracji państwowej dysponujące ofertą wsparcia finansowego dla rozwoju sektora rolno-spożywczego  Producentów i dystrybutorów żywności  Organizacje, stowarzyszenia, grupy producentów artykułów rolno–spożywczych  Producentów środków do konserwacji produktów rolno–spożywczych oraz przypraw  Producentów i dystrybutorów urządzeń energii odnawialnej  Specjalne strefy ekonomiczne SSE  Każdą firmę, która posiada ofertę dla szeroko rozumianej branży rolno–spożywcze Zagraniczni wystawcy:  Przedstawicieli administracji publicznej, organizacji i zrzeszeń branży rolno – spożywczej reprezentujących partnerów Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej  Reprezentantów krajów Unii Europejskiej i Krajów Trzecich prezentujących ofertę współpracy inwestycyjnej dla polskich przedsiębiorców  Potencjalnych importerów polskiej żywności, maszyn, urządzeń, techniki rolniczej, środków produkcji rolnej oraz zwierząt hodowlanych  Instytuty i producenci innowacyjnych technologii i rozwiązań dla branży rolno– spożywczej Udział w Centralnych Targach Rolniczych to następujące korzyści dla zwiedzających:  Prezentacja oferty produktów i usług branży rolniczej,  Pokaz nowoczesnych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i sadownictwa,  Prezentacja techniki, tego co najnowocześniejsze w produkcji zwierzęcej oraz upraw,  Możliwość kontaktu i konsultacji z wiodącymi instytucjami wspierającymi sektor rolniczy, prasą fachową oraz portalami branżowymi,  Możliwość bezpośredniego kontaktu z bankami w sprawie kredytów / leasingów / ubezpieczeń. Aktualnie w planie wydarzeń targowych:  Ceremonia otwarcia targów z udziałem przedstawicieli polskiej administracji rządowej oraz zaproszonych gości zagranicznych  Konferencja prasowa  Wieczór wystawców z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i gości zagranicznych  Obchody 150-lecia Koła Gospodyń Wiejskich pod patronatem Prezydenta RP, w tym pokazy stołów bożonarodzeniowych oraz występy zespołów ludowych  Forum Młodych Rolników organizowane przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników  III Forum Sektora Wołowiny organizowane przez Polski Związek Producentów Bydła Mięsnego  Konferencja „Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny” –organizowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”  Forum drobiarskie –organizowane przez Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu ORGANIZATOR Holding Ptak SA to doświadczony organizator międzynarodowych imprez targowych, konferencji i pokazów komercyjnych. WARSAW EXPO to nowoczesne centrum wystawiennicze o doskonałej lokalizacji w bliskim sąsiedztwie centrum Warszawy, lotniska Chopina i głównych krajowych szlaków komunikacyjnych. W chwili obecnej WARSAW EXPO dysponuje powierzchnią wystawienniczą w sześciu nowoczesnych halach o łącznej powierzchni 143 000 m2 oraz 330 000 m2 powierzchni całkowitej przeznaczonej na dalsze inwestycje.